Surftherapie

Surftherapie combineert de therapeutische elementen van de oceaan met het avontuur en de uitdaging van het surfen. Binnen de programma's van Surfivor combineren we dit met professionele begeleiding van instructeurs en therapeuten. Het doel van Surfivor is gericht op het loslaten van stress en angst, omgaan met prikkels en vermoeidheid, het implementeren van eigen waardes in het dagelijks leven en het versterken van sociale interactie in de maatschappij.

Stichting Surfivor draagt actief bij aan de wereldwijde onderzoeken van de International Surf Therapy Organization (ISTO). Zij onderbouwen de resultaten van surftherapie met wetenschappenlijke onderzoeken. Er zijn al diverse onderzoeken naar de impact van surftherapie op veteranen met PTSS. De resultaten zijn verbluffend.

Surftherapie draagt bij aan

  • Vermindering van PTSS klachten
  • Vermindering van depressieve klachten
  • Toename van zelfredzaamheid
  • Toename van zelfvertrouwen

Dit zorgt er tevens voor dat deelnemers minder afhankelijk zijn van medicatie, waardoor zorgkosten flink gereduceerd worden.

" Surftherapie heeft me laten genieten van een leeg hoofd." - Marco

Even kennismaken: Roan van Straaten

Roan van Straaten is onze vaste ergotherapeut en vanaf het begin betrokken bij de programma's van Stichting Surfivor. Roan is in het dagelijks leven werkzaam als ergotherapeut bij diverse instellingen.


Roan is actief betrokken bij de surfsessies. Door middel van informele groepssessies en 1-op-1 gesprekken in het water of op het strand geeft hij bruikbare handvatten om stress en angst los te laten, beter om te gaan met vermoeidheid en prikkels en om eigen waardes in het dagelijks leven te implementeren. In tegenstelling tot veel andere therapieen ligt de focus op praktisch en functioneel handelen.

Roan schrijft ook blogs voor Surfivor. Lees ze hier.

Manon van Eekelen

Manon is sinds januari 2020 de nieuwe aanvulling op ons team. Manon is een bekend gezicht in Domburg en zal dan ook hier het programma begeleiden. In het dagelijks leven is Manon werkzaam als GZ-psychologe in de specialistische gezondheidszorg.

Manon wil met haar ervaring en enthousiasme mensen vooruit helpen die zijn vastgelopen. Samen op een leuke en veilige manier weer grip krijgen op het leven en het zelfvertrouwen laten groeien. De visie van Manon is gericht op het behouden en herpakken van de eigen regie en het invullen van de belangrijke persoonlijke rollen. Tijdens het programma draagt Manon zorg voor begeleiding in het water, 1-op-1 gesprekken en groepssessies.