Hoe wordt het geld besteed?

Donaties aan Stichting Surfivor worden goed besteed. In 2020 werd 80% van de inkomsten besteed aan de programma’s. Dat houdt in dat we betalen voor de surfboards, pakken, instructeurs en therapeuten. Ook kosten voor het lesmateriaal en het vervoer vallen hieronder. Om fondsen te kunnen werven wordt er materiaal ontwikkeld. Dit valt onder marketingkosten. Deze marketingkosten waren in 2020 7% van het totaal. Onze vrijwilligers en bestuurders krijgen, behalve een shirt en een kop koffie, geen vergoeding. Voor meer informatie over de bestedingen van Surfivor kijk je in het jaarverslag.

 

Jaarverslag 2020

Na een succesvol eerste jaar zijn er in 2020, ondanks de maatregelen rondom COVID-19, vier programma’s gestart. Klik hier voor het jaarverslag 2020.

Jaarverslag 2019

2019 was het opstartjaar voor Surfivor. We draaiden twee pilot programma’s en organiseerden een fantastisch fondsenwervend evenement op het strand van Den Helder. Klik hier voor het jaarverslag 2019.

ANBI

Stichting Surfivor heeft een ANBI status. Dit houdt in dat donateurs hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Het doen van een periodieke schenking aan Surfivor kan daardoor voordelig zijn. Wil je meer weten over het doen van een periodieke schenking of wil je een periodieke schenking doen? Neem dan contact op met Céline Smith, celine@surfivor.nl